img10909_174.jpg

 

Bij dit boek werd lesmateriaal ontwikkeld, gratis en voor iedereen beschikbaar!

Ideaal voor in het OKAN-onderwijs, beroepsonderwijs en overal waar er jongeren zitten die de taal niet helemaal onder de knie hebben.  

Wat is Overhaald?

Wat is Overhaald? 

 

Het boek

 

Overhaald is een educatieve verhalen- en gedichtenbundel geschreven voor jongeren. In het boek staan verhalen en gedichten van Herman Brusselmans, Lize Spit, Hans Bourlon, Hind Eljadid, Fikry El Azzouzzi, David Troch en nog vele anderen. Bij elk gedicht of verhaal vind je een uitgebreide woordenlijst, prikkelende vragen en een maatschappelijk relevant wist-je-datje. Bij het boek hoort een gratis, uitgebreide didactische bundel voor leraren en leerlingen. 

 

Het boek ontstond uit een bachelorproef waarmee Thibaut Duthois, Robbe Pessemier en Nikolaas Mergan de Klasseprijs wonnen. Een werkgroep met vertegenwoordigers en experten van het cultureel genootschap de Orde van den Prince, het Kunstencentrum Voo?uit, de hogeschool Odisee, de Artveldehogeschool en een OKAN-school maakte de uitgave mee mogelijk.

Het project

 

In het kader van onze bachelorproef naar leesbevordering bij laagtaalvaardigen ontdekten we dat anderstalige en laagtaalvaardige jongeren wél graag lezen. Er bestaat gewoon geen leesmateriaal op maat. Daar besloten we verandering in te brengen. De volledige opbrengst van het boek gebruiken we voor 'Project Overhaald'. In samenwerking met Kunstencentrum Vooruit zullen we projecten organiseren of ondersteunen voor laagtaalvaardige of kansarme jongeren. We zijn ambitieus en dromen ervan om leesfeesten te organiseren op scholen of om de schoolboeken te financieren van een maatschappelijk kwetsbare jongere. Wil je samenwerken in het kader van het project, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Het onderzoek

 

Overhaald ontstond uit een bachelorproef "Leesbevordering bij laagtaalvaardigen" die we schreven in de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool. We ontdekten dat anderstalige jongeren een hoge leesmotivatie bezitten en dat er in Vlaanderen literair gediscrimineerd wordt. Daarnaast ontdekten we de grote noodzaak aan gedifferentieerd taalmateriaal. Dit onderzoek kreeg tal van nominaties en won de Vlaamse Scriptieprijs voor onderwijskundig onderzoek, de Klasseprijs. We zitten inmiddels in de master pedagogiek en onderwijskunde en blijven dit onderwerp onderzoeken. Hierover komen we graag praten op jouw school! 

Overhaald?!

 

​Het concept van Overhaald is tweeledig. 

Enerzijds willen wij met Overhaald laagtaalvaardige leerlingen aan het lezen krijgen. We willen hen overhalen om zich te verliezen in verhalen en boeken. Dit doen we door met hoogstaande literaire teksten te werken die hen ook inhoudelijk zullen interesseren. Daarnaast hebben we dit handboek uitvoerig uitgetest bij doelgroepen zoals OKAN-leerlingen of bso-leerlingen. Op die manier hebben we kennis opgedaan die ons toelaat de omkadering te bieden die deze leerlingen nodig hebben bij een tekst. 

Anderzijds willen we ook de omgeving van deze laagtaalvaardige leerlingen overhalen om te geloven in deze doelgroep. We hebben tijdens de onderzoeksfase van onze bachelorproef namelijk veel gehoord dat deze doelgroep niet zou willen lezen of dit niet zou kunnen. Uit onderzoek bij de leerlingen bleek echter dat zij wél graag lazen maar dat er onvoldoende taalmateriaal bestond op hun niveau. 

Het literatuurhandboek bestaat uit 15 kortverhalen waaraan telkens een kant-en-klaar didactisch luik gekoppeld is. Deze verhalen zijn opgedeeld in drie niveaus. Op die manier kan je als leerkracht zowel binnen de klas als over verschillende klassen heen differentiëren.

 

Herbekijk de boekvoorstelling en ontdek alles over Overhaald!

167427849_1537816869744968_5827806600756

 

Vormingen en workshops

Het Overhaald-team geeft ook vormingen voor leerkrachten en workshops voor leerlingen. We hebben het over ons onderzoek, ons boek, lezen met laagtaalvaardigen, meertaligheid en nog veel meer. 

vorming.png
Screenshot 2020-12-02_18-35-07-063.png
 

Contact

Laat hieronder je e-mailadres achter om op de hoogte gebracht te worden van waar Overhaald mee bezig is.
Daarnaast kan je ons ook contacteren voor een samenwerking of een lezing rond leesbevordering bij laagtaalvaardigen.

Gent, België

Bedankt voor de inzending!

Tante Sonja is jarig - Herman Brusselman

Het werkveld aan het woord

 
 

Overhaald in de media

Boodschappen van algemeen nut

Volg ons op instragram!

 
 
 

Onze partners

artevelde_hs_logo_rgb_2.jpg
Odisee_Logo_Co-hogeschool.png
thumbnail_Orde%20van%20den%20Prince_2_ed
unnamed.png
fa770d17-04e5-4c87-8519-85370d72054b.jpg
thumbnail_Voo_uit.jpg

Bedankt!

Cultureel genootschap Orde van den Prince 

De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands cultureel genootschap voor de Nederlandse taal en cultuur. Zij deelden de droom om literatuur te maken voor laagtaalvaardige en anderstalige jongeren. Zij ondersteunden, faciliteerden en financierden de verhalen- en gedichtenbundel. An De Moor en Pieterjan Bonne trokken dit project. 

Kunstencentrum Voo?uit

Kunstencentrum Voo?uit steunde de drie studenten vanaf het prille begin. Ze hielpen contacten leggen met grote schrijvers en faciliteren Project Overhaald. 

Hogeschool Odisee & Arteveldehogeschool 

Taalexperten van beide hogescholen werkten mee aan het boek en de didactische bundel.